สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1668 แจ้งซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ อังคาร ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin1
วันที่บันทึก อังคาร ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:29:05
อ่านแล้ว 1101

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 207.44 KB ']