สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 2492 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สำรวจรายชื่อสาขาวิชาที่ขาดแคลนซ้ำซากในพื้นที่ และจะขอกำหนดเป็นสาขาวิชาขาดแคลน ปี พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin1
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:08:59
อ่านแล้ว 6140

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 83.23 KB ']