สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 4010 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 03:11:41
อ่านแล้ว 6439

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ว 4010 แจ้ง สพท.จัดคนลงกรอบว26 [' ขนาดไฟล์ 2.84 MB ']