สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว พิเศษ 2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ อังคาร ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก อังคาร ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 02:25:57
อ่านแล้ว 2124

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ว พิเศษ [' ขนาดไฟล์ 235.43 KB ']