สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4303 โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:17:41
อ่านแล้ว 3073

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. กำหนดการ (แก้ไขวันสัมภาษณ์) [' ขนาดไฟล์ 105.73 KB ']
2. บัญชีรายชื่อครู ict โรงเรียนประชารัฐ [' ขนาดไฟล์ 3.04 MB ']
3. หนังสือ [' ขนาดไฟล์ 257.73 KB ']