สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4738 ขยายโอกาสการเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาม “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:26:22
อ่านแล้ว 1176

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ [' ขนาดไฟล์ 221.19 KB ']
2. หนังสือ [' ขนาดไฟล์ 290.38 KB ']