สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5349 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 08:29:38
อ่านแล้ว 2427

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. คัดเลือก คพท [' ขนาดไฟล์ 982.53 KB ']