สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:31:37
อ่านแล้ว 3667

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [' ขนาดไฟล์ 896.09 KB ']