สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ที่ ศธ 04009/6184 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 07:13:45
อ่านแล้ว 150

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 128.37 KB ']