สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6726 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนมาก
วันที่ จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 04:17:45
อ่านแล้ว 2486

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ว 6726 [' ขนาดไฟล์ 2.14 MB ']