สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ข้อมูลบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ อังคาร ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก อังคาร ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 02:45:08
อ่านแล้ว 775

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. บัญชีข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้ง ศน ปี 61 [' ขนาดไฟล์ 368.25 KB ']