สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7440-7442 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 02:43:09
อ่านแล้ว 8273

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. 7440 แจ้ง ศธจ. ทุกจังหวัด [' ขนาดไฟล์ 1.35 MB ']
2. 7441 แจ้ง ผอ.สพท. ทุกเขต [' ขนาดไฟล์ 1.35 MB ']
3. 7442 แจ้ง ผอ.สศศ. [' ขนาดไฟล์ 1.4 MB ']