สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง แจ้ง สพท. ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว12 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 00:39:56
อ่านแล้ว 1188

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 2.4 MB ']
2. ไฟล์ที่ 2รายชื่อ รร. ไม่บรรจุ ผอ.สถานศึกษา [' ขนาดไฟล์ 12.04 KB ']