สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 115 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ พุธ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก พุธ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 06:31:18
อ่านแล้ว 918

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 397.41 KB ']