สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 869 เรื่อง ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09:07:05
อ่านแล้ว 2940

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. 1. ว 869 [' ขนาดไฟล์ 203.12 KB ']
2. 2. การเตรียมการเข้ารับการพัฒนาfinal [' ขนาดไฟล์ 649.91 KB ']
3. 3. ตารางอบรมพัฒนา [' ขนาดไฟล์ 277.07 KB ']
4. กำหนดจุดพัฒนาและผู้รับผิดชอบ (แก้ไข) [' ขนาดไฟล์ 100.69 KB ']
5. บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา (แก้ไข) [' ขนาดไฟล์ 136.29 KB ']