สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ที่ ศธ 04009/ว1676 ซักซ้อมการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูเพื่อนับมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 06:04:06
อ่านแล้ว 1159

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 378.68 KB ']