สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ที่ ศธ 04009/ว1692 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562)
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:40:20
อ่านแล้ว 2261

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 964.45 KB ']