สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ที่ ศธ 04009/ว1706 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 06:59:18
อ่านแล้ว 2234

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ว1706 [' ขนาดไฟล์ 81.84 KB ']
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [' ขนาดไฟล์ 35.07 KB ']
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [' ขนาดไฟล์ 30.61 KB ']
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 [' ขนาดไฟล์ 42.48 KB ']
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 [' ขนาดไฟล์ 716.45 KB ']