สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ที่ ศธ 04009/ว 1822 แต่งตั้งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พุธ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2019
วันที่บันทึก พุธ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 03:17:04
อ่านแล้ว 1979

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 1.89 MB ']