สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ที่ ศธ 04009/ว2972 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษกรณีถึงแก่ความตาย
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2019
วันที่บันทึก อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 06:04:48
อ่านแล้ว 588

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 280.58 KB ']