สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2019
วันที่บันทึก อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 03:34:50
อ่านแล้ว 732

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 768.46 KB ']