สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3138 รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2019
วันที่บันทึก พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 03:52:30
อ่านแล้ว 2343

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 594.08 KB ']