สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3682-3684 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ จันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09:15:45
อ่านแล้ว 19387

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. 3682 แจ้ง ศธจ. [' ขนาดไฟล์ 16.07 MB ']
2. 3683 แจ้ง สพท. [' ขนาดไฟล์ 2.08 MB ']
3. 3684 แจ้ง สศศ. [' ขนาดไฟล์ 14.21 MB ']