สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง การวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ พุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก obec2018
วันที่บันทึก พุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 03:07:35
อ่านแล้ว 1655

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ว3727 [' ขนาดไฟล์ 97.73 KB ']
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [' ขนาดไฟล์ 704.46 KB ']
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [' ขนาดไฟล์ 19.25 KB ']
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 [' ขนาดไฟล์ 21.94 KB ']