สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว4343การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2019
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 06:58:55
อ่านแล้ว 1681

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 198.13 KB ']