สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5554 เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 05:15:55
อ่านแล้ว 1621

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. 1. ถึง ศธจ. [' ขนาดไฟล์ 968.53 KB ']
2. 2. หนังสือแจ้ง สป.ศธ (ปฏิทิน) [' ขนาดไฟล์ 498.96 KB ']
3. 3. หนังสือแจ้ง สป.ศธ [' ขนาดไฟล์ 347.41 KB ']
4. 4. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคพท.ปี 62(2,681) [' ขนาดไฟล์ 597 KB ']
5. 5. แบบรายงานคพท.ปี 62(ศธจ. สศศ.) [' ขนาดไฟล์ 25.26 KB ']