สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4844 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัดสพฐ.
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2019
วันที่บันทึก พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08:43:02
อ่านแล้ว 2454

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 245.6 KB ']
2. ไฟล์ที่ 2 [' ขนาดไฟล์ 3.49 MB ']
3. ไฟล์ที่ 3 [' ขนาดไฟล์ 55.75 KB ']