สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ที่ ศธ 04009/ว5598 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ ศุกร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2019
วันที่บันทึก ศุกร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 03:00:12
อ่านแล้ว 1918

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 359.15 KB ']
2. ไฟล์ที่ 2 [' ขนาดไฟล์ 41 KB ']