สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5608 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ ศุกร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก ศุกร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 07:57:58
อ่านแล้ว 2321

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ว5608 [' ขนาดไฟล์ 340.21 KB ']