สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5615/5616 เรื่อง ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ เสาร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก เสาร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10:18:57
อ่านแล้ว 2777

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. 1. ว 5615 ถึง สพท. [' ขนาดไฟล์ 1.81 MB ']
2. 2. 5616 ถึง สศศ. [' ขนาดไฟล์ 1.84 MB ']
3. 3. แบบสำรวจการแต่งตั้งผอ.สถานศึกษา [' ขนาดไฟล์ 48.04 KB ']