สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ประกาศ สพฐ.รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลาง)
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ปกติ
วันที่ จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2019
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 07:32:40
อ่านแล้ว 2636

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 2.64 MB ']