สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5966 การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.10 น.)
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 03:15:31
อ่านแล้ว 6722

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ว5966 [' ขนาดไฟล์ 814.96 KB ']
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-13 รูบแบบ winrar แก้ไข 12.10 น (เลือกโหลดไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง) [' ขนาดไฟล์ 1.61 MB ']
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-13 รูบแบบ winzip แก้ไข 12.10 น (เลือกโหลดไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง) [' ขนาดไฟล์ 1.63 MB ']