สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6013/6014 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 02:04:34
อ่านแล้ว 2267

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ถึง ศธจ. [' ขนาดไฟล์ 275.68 KB ']
2. ถึง สศศ. [' ขนาดไฟล์ 274.06 KB ']