สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) - Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0100/ว2663 ขอยกเลิกหนังสือ
ประเภทข่าว  
ประเภทการส่ง   ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2019
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 02:27:48
อ่านแล้ว 4524

รายละเอียด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [' ขนาดไฟล์ 433.49 KB ']