พุธ, กรกฏาคม 23, 2014
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต      จากข่าวศาลปกครองรับฟ้อง ยกเลิกสอบ ผอ.เขตพื้นที่ฯ เผยที่ประชุม "บิ๊ก 5 แท่ง" มองกติการับสมัครผู้บริหารระดับต้น 4 แหน่งใน สป. ศาลปกครองรับฟ้องยกเลิกสอบผอ.เขตพื้นที่ฯ  ศาลปกครองรับฟ้อง ยกเลิกสอบ ผอ.เขตพื้นที่ฯ เผยที่ประชุม "บิ๊ก 5 แท่ง" มองกติการับสมัครผู้บริหารระดับต้น 4 แหน่งใน...
     
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนจากทั่วประเทศเตรียมจัดค่ายการสอนภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาฝรั่งเศส   นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดแผนการพัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2 ผ่านกิจกรรมการจัดค่ายภาษาแบบเข้ม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนจากทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มจัดค่ายภาษาจีนแบบเข้มใน 5 ภูมิภาคไปแล้ว ล่าสุดเตรียมจัดค่ายการสอนภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาฝรั่งเศส โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ประสานกับองค์กรเจ้าของภาษา...
 
  นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างาน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดยนายสมยศ ศิริบรรณ...
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งใ ห้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สำนักงาน ก ค ศ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป รายละเอียดที่นี่ http://www.otepc.go.th/images/ document/570715-2144_.pdfประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษา...
  การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ       "สพฐ.รับลูก คสช.สร้างค่านิยมคนไทยใหม่" ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า... ที่ประชุมได้หารือถึงการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ...
  ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   นำผลการผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 42 ราย ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดที่นี่ http://www.otepc.go.th/ images/document/570715-1059.pdf   และ ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ...


23 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/ว2913 การจัดสรรเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)ครั้งที่ 1(1 มษายน 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:947 ครั้ง}
22 ก.ค. 2557 ประกาศ สพฐ. เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลพื่อลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดย : สพร.1 {อ่าน:331 ครั้ง}
22 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2876 จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (38 ค.)  โดย : สพร.3 {อ่าน:1086 ครั้ง}
21 ก.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการกฎหมายมหชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  โดย : สพร.2 {อ่าน:1029 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย  โดย : สพร.1 {อ่าน:815 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง(ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.)ระหว่างวันที่ 16-26 กค.57  โดย : สพร.1 {อ่าน:2410 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 ประกาศ สพฐ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดย : สพร.1 {อ่าน:2370 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 โครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดย : สพร.1 {อ่าน:958 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว2683 การร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  โดย : สพร.1 {อ่าน:572 ครั้ง}
09 ก.ค. 2557  โดย : สพร.3 {อ่าน:93 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
23 ก.ค. 2557 การส่งคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ [โดย : สพป.สงขลา เขต2]  {อ่าน:47 ครั้ง}
22 ก.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.อุบลราชธานี เขต3]  {อ่าน:90 ครั้ง}
21 ก.ค. 2557 การขอข้อมูลอัตราจ้างงบประมาณอื่นๆที่อยู่ในสถานศึกษา [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:116 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดดังแนบ [โดย : สพป.สงขลา เขต2]  {อ่าน:211 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:204 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2557 [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:127 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [โดย : สพป.ยโสธร เขต1]  {อ่าน:258 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต3]  {อ่าน:213 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:186 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน) [โดย : สพป.ยโสธร เขต1]  {อ่าน:135 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู สายผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพม.เขต23]  {อ่าน:294 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่าง [โดย : สพม.เขต23]  {อ่าน:586 ครั้ง}
10 ก.ค. 2557 ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [โดย : สพป.เชียงราย เขต4]  {อ่าน:238 ครั้ง}
26 มิ.ย. 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)ในเขตพื้นที่การศึกษา [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:759 ครั้ง}
26 มิ.ย. 2557 ข้าราชการครูขออนุญาตไปต่างประเทศ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:289 ครั้ง}
         
                       

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เครือข่ายภายในและน่าสนใจ
 ff1                                                      tvkru
 
    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ช่องทางเครือข่ายสนับสนุน

    เพจ  สพร                              สพฐ                                 สนง กคศ 
   540585_532700263426903_1767273129_n                     196149_175171542530183_4027660_n                           396061_308242539272007_541599681_n  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หนังสือราชการ ข่าวสาร 

            ศธ                                สพฐ.                                    ก.ค.ศ.
  006                003                          396061_308242539272007_541599681_n 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ข่าวสารจากสำนักงาน ก.พ.
    
  ข่าวประชาสัมพันธ์            คลังหนังสือเวียน                                  ข่าวสารสอบบรรจุ                                         ทุนรัฐบาล
OCSCbanner80h       circular      entrance       scholar_2       
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

  ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

 ข่าวเด่นการศึกษา จาก ศธ new1

 จากข่าวแวดวงการศึกษา   new1

      jittarat

    ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

  ผลงานทางวิชาการ new1

 การให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ new1

  RuleOfVitayatana

           ว13/2556 

ว17/2552         ว12/2554 

ว15/2554         ว10/2555 

หนังสือเวียน / ระเบียบ  กฎหมาย

เผยแพร่ มติ ก. ค. ศ.     อ. ก. ค. ศ.

 สาระน่ารู้สื่อการเรียนการสอน
     ของครู 9 กลุ่มสาระ

    sahavicha

 thai        eng         thai
 math     soc      art
health      Vta_1      tech_1
 Cadit by สทร. และทีมงานสหวิชา.com
          vichakarn

        ebook
       protal
          dowlads

newbanner_1_1

KnowledgeWarehouse

                           KM OBEC
logo

thai-lis

       ห้องสมุด Automation OBEC 
2_1
 obec
img102-2
                  

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2322
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2828
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9027
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13409
mod_vvisit_counterเดือนนี้37363
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว60845
mod_vvisit_counterทั้งหมด1895548

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 71
Your IP: 54.205.188.59
,
Today: ก.ค. 23, 2014
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 234 บุคคลทั่วไป ออนไลน์