เสาร์, กรกฏาคม 04, 2015
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

 


112128063


    ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 69 ราย ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558     รายละ่เอียดที่นี่ ประกาศ http://www.otepc.go.th/images/document/2558/580701-1130.pdf รายชื่อ http://www.otepc.go.th/images/document/2558/list-580701-1147.pdf     ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่...
      วีดีทัศน์..บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)รายละเอียดที่.. http://www.otepc.go.th/index.php/news /47-2012-10-01-02-25-46/2/1353-7-2558  
DLIT 16 Jun 2015 | 10:05 pm
                                       ...
              การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนา การใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC)  ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 1/2558 วันที่ 25- 30 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร      
    ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.   เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว13/2556).ก.ค.ศ. โดย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป พิจารณาผลงานเทียบเคียง และพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายสุขุม...
    ก.ค.ศ.ได้มีมติอนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๔ ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๑ ราย และ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย   จากผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน...
             ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ             ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 51 ราย ประกาศ ณ วันที่...
                       
                                   ch 
                                                                     9     
                              
                          


03 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2959 การตรวจสอบวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:815 ครั้ง}
03 ก.ค. 2558 เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards)ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557  โดย : สพร.2 {อ่าน:289 ครั้ง}
02 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2934 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย : สพร.3 {อ่าน:395 ครั้ง}
02 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2850 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย : สพร.2 {อ่าน:298 ครั้ง}
02 ก.ค. 2558 ด่วนที่่สุด ที่ ศธ 04009/ว2867 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  โดย : สพร.1 {อ่าน:879 ครั้ง}
01 ก.ค. 2558 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 2802 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2558 (แก้ไขตัวอย่างเพิ่มเติมใหม่)  โดย : สพร.1 {อ่าน:521 ครั้ง}
01 ก.ค. 2558 ประชุมสัมมนาลูกจ้างส่วนราชการ  โดย : สพร.1 {อ่าน:485 ครั้ง}
01 ก.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2920 โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสู่ความเป็นเลิศฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:445 ครั้ง}
30 มิ.ย. 2558 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส่วนกลาง)  โดย : สพร.3 {อ่าน:377 ครั้ง}
29 มิ.ย. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2851 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย : สพร.2 {อ่าน:839 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
03 ก.ค. 2558 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) [โดย : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2]  {อ่าน:145 ครั้ง}
03 ก.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) [โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต2]  {อ่าน:65 ครั้ง}
03 ก.ค. 2558 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) [โดย : สพม.เขต33]  {อ่าน:89 ครั้ง}
02 ก.ค. 2558 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:24 ครั้ง}
02 ก.ค. 2558 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:33 ครั้ง}
02 ก.ค. 2558 การพัฒนาโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:27 ครั้ง}
02 ก.ค. 2558 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:11 ครั้ง}
30 มิ.ย. 2558 การสำรวจข้อมูลการได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:83 ครั้ง}
30 มิ.ย. 2558 ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:77 ครั้ง}
30 มิ.ย. 2558 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษ ตำแหน่งครู [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:86 ครั้ง}
30 มิ.ย. 2558 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:107 ครั้ง}
29 มิ.ย. 2558 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:51 ครั้ง}
29 มิ.ย. 2558 ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่ิส้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:106 ครั้ง}
26 มิ.ย. 2558 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 [โดย : สพป.สุรินทร์ เขต2]  {อ่าน:101 ครั้ง}
25 มิ.ย. 2558 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3 สังกัด สพฐ. [โดย : สพป.อุบลราชธานี เขต3]  {อ่าน:103 ครั้ง}
         
                       

ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

undo_
POBEC
            เพื่อการบริหารบุคคล
new1
  
       788

                   update p-obec 2558.1.5
                      

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างการแต่งกายถ่ายรูป

pi
pi1
pic2
 
ma
 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

  ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

            jittarat

       ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

 vita
rb1
rb2
 
  

ข่าวสารจาก สำนักงาน ก.พ.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้163
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2065
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12627
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12551
mod_vvisit_counterเดือนนี้6950
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว59812
mod_vvisit_counterทั้งหมด2528449

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 10
Your IP: 54.198.87.238
,
Today: ก.ค. 04, 2015
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สอบบรรจุ

entrance