พุธ, เมษายน 23, 2014
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
เก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งการติดตาม การสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส      
  นายอภิชาติจีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 18-20 เมษายน 2557 รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค      
    "คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว " "คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว " หลังจากการเดินทางสู่เทศกาลสืบสานประเพณีไทยกันแล้ววันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองทุกคน และใครกำลังเดินทางกลับก็ขอให้อย่างปลอดภัย มีความสุขสดชื่นแจ่มใส...
                                       ...
  การประชุมชี้แจงการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 / 2557   สำนักงาน ก ค ศ จัดการประชุมชี้แจงการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 / 2557วันพุธที่...
  ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗...
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนศึกษานารี    
นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพร.และคณะผู้บริหาร สพฐ เข้าร่วมพิธีเปิด "งานสัปดาห์หนังสือ 2557" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  มีงานถึงวันที่ 7 เมษายน 2557  


23 เม.ย. 2557 ให้ สพท.ที่สอบแข่งขันฯ ทุกเขต ส่งรายชื่่อผู้สมัครสอบที่สมัครเกินหนึ่งแห่ง และมาสอบที่ สพท. ส่งจำนวนผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข (ตามแบบฟอร์มดังแนบ)  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
22 เม.ย. 2557 ฟอร์มสมัครเข้าร่วมรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ กสจ. ชุดใหม่ (ชุดที่ 9) ส่วนข้าราชการ(ข้าราชการ) และผู้แทนสมาชิก(ลูกจ้างประจำ)  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
22 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว1503 การคัดเลือผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
22 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว1560 การคัดเลือผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
22 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว1560 การคัดเลือผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
21 เม.ย. 2557 ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี หลักสูตร การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
18 เม.ย. 2557 หนังสือแจ้ง สพท. ที่สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
18 เม.ย. 2557 ที่ ศธ 04009/ว1436 การกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างาน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 36ค.(2) ระดับเชี่ยวชาญ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
17 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด สพท.ที่ดำเนินการสอบแข่งขันฯ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
17 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1438 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
23 เม.ย. 2557 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูู้ช่วย ครัั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]
23 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพม.เขต34]
22 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สังกัด สพป.อบ.3 [โดย : สพป.อุบลราชธานี เขต3]
22 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 [โดย : สพป.พังงา]
22 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 [โดย : สพป.ชุมพร เขต1]
22 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. และ ภาค ข. [โดย : สพป.เพชรบูรณ์ เขต3]
21 เม.ย. 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]
21 เม.ย. 2557 รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 สังกัด สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
20 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพม.เขต42]
18 เม.ย. 2557 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [โดย : สพป.นครศรีธรรมราช เขต1]
18 เม.ย. 2557 ขอข้อมูลจำนวนเงินเดือนข้าราชการเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล [โดย : สพป.แพร่ เขต1]
17 เม.ย. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]
11 เม.ย. 2557 เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต [โดย : สพม.เขต35]
10 เม.ย. 2557 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพม.เขต9]
09 เม.ย. 2557 (เอกสารเพิ่มเติม)รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
         
                       

geometry_new ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค 

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 geometry_new

( ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557  )
หรือเข้าดูประกาศช่องทางสนับสนุนที่  http://www.facebook.com/pobec

ลำดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อ icon_new
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1 กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์
2 นนทบุรี เขต1 เว็บไซต์
3 นนทบุรี เขต2 เว็บไซต์
4 ปทุมธานี เขต1 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
5 ปทุมธานี เขต2 เว็บไซต์
6 สมุทรสาคร เว็บไซต์
7 นราธิวาส เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
8 ปัตตานี เขต 2 เว็บไซต์
9 ชุมพร เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
10 ชุมพร เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
11 นครศรีธรรมราช เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
12 สุราษฎร์ธานี เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
13 สุราษฎร์ธานี เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
14 สุราษฎร์ธานี เขต 3 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
15 กระบี่ เว็บไซต์
16 ตรัง เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
17 พังงา เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ  icon_new
18 ภูเก็ต เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new

19 ระนอง เว็บไซต์
20 กาญจนบุรี เขต 1 เว็บไซต์
21 กาญจนบุรี เขต 2 เว็บไซต์ ประกาสผลสอบ icon_new
22 กาญจนบุรี เขต 3 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
23 กาญจนบุรี เขต 4 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
24 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เว็บไซต์
25 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เว็บไซต์
26 ราชบุรี เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
27 ราชบุรี เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
28 สมุทรสงคราม เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
29 สุพรรณบุรี เขต 2 เว็บไซต์
30 สุพรรณบุรี เขต 3 เว็บไซต์
31 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
32 พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
33 ลพบุรี เขต2 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new

34 สระบุรี เขต2 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
35 อุทัยธานี เขต 2 เว็บไซต์
36 กำแพงเพชร เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
37 กำแพงเพชร เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
38 ตาก เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศผบสอบ icon_new
39 นครสวรรค์ เขต 2 เว็บไซต์
40 เพชรบูรณ์ เขต 3 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ   icon_new
41 อุตรดิตถ์ เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
42 เชียงใหม่ เขต 3 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
43 น่าน เขต 2 เว็บไซต์
44 แม่ฮ่องสอน เขต 1 เว็บไซต์
45 แม่ฮ่องสอน เขต 2 เว็บไซต์
46 สกลนคร เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
47 บึงกาฬ เว็บไซต์
48 อุบลราชธานี เขต 3 เว็บไซต์  ประกาศผลสอบ icon_new
49 นครราชสีมา เขต 4 เว็บไซต์
50 นครราชสีมา เขต 5 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
51 นครราชสีมา เขต 6 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
52 จันทบุรี เขต 1 เว็บไซต์
53 จันทบุรี เขต 2 เว็บไซต์
54 ชลบุรี เขต 1 เว็บไซต์
55 ชลบุรี เขต 3 เว็บไซต์
56 ตราด เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
57 ระยอง เขต 1 เว็บไซต์
58 ระยอง เขต 2 เว็บไซต์
59 สระแก้ว เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
60 สระแก้ว เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
61 สพม.1 เว็บไซต์
62 สพม.2 เว็บไซต์
63 สพม.3 เว็บไซต์
64 สพม.4 เว็บไซต์
65 สพม.5 เว็บไซต์
66 สพม.6 เว็บไซต์
67 สพม.7 เว็บไซต์
68 สพม.8 เว็บไซต์
69 สพม.9 เว็บไซต์
70 สพม.10 เว็บไซต์
71 สพม.11 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new

72 สพม.13 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
73 สพม.14 เว็บไซต์  ประกาศผลสอบ icon_new
74 สพม.15 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
75 สพม.16 เว็บไซต์  ประกาศผลสอบ icon_new
76 สพม.17 เว็บไซต์
77 สพม.18 เว็บไซต์
78 สพม.19 เว็บไซต์
79 สพม.20 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
80 สพม.25 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
81 สพม.26 เว็บไซต์
82 สพม.29 เว็บไซต์  ประกาศผลสอบ icon_new 
83 สพม.30 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new

84 สพม.32 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new
85 สพม.34 เว็บไซต์
86 สพม.36 เว็บไซต์
87 สพม.38 เว็บไซต์
88 สพม.41 เว็บไซต์
89 สพม.42 เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ icon_new

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
90 สศศ. เว็บไซต์
 

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการนั้นๆ เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง


ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

POBEC

 

dpis

download-1

 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

         "แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

     ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

 ©  ข่าวเด่นการศึกษา จาก ศธ

 © จากข่าวแวดวงการศึกษา

      jittarat

    ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

 Smile ผลงานทางวิชาการ

 Smile การให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

powerpoint-2010-logo ดาว์โหลด Powerpoint

การประชุมการบริหารงานบุคคล

ของ สำนักงาน ก.ค.ศ

  RuleOfVitayatana

         ว13/2556 

 ว17/2552        ว12/2554 

 ว15/2554    ว10/2555 

หนังสือเวียน / ระเบียบ  กฎหมาย

เผยแพร่ มติ ก. ค. ศ.     อ. ก. ค. ศ. สาระน่ารู้สื่อการเรียนการสอน
     ของครู 9 กลุ่มสาระ

    sahavicha

 thai eng sci 
 math soc art
health  Vta_1 tech_1
         Cadit by สทร. และทีมงานสหวิชา.com
vichakarn
ebook
protal


newbanner_1_1


KnowledgeWarehouse

                           KM OBEC
logo

thai-lis

       ห้องสมุด Automation OBEC 
2_1


 obec
1487450_682826415080953_1633336394_n
 
img102

โครงการพัฒนาเว็บ สพร.ข่าวสารจาก สำนักงาน ก.พ.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2280
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3753
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9103
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8688
mod_vvisit_counterเดือนนี้35918
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว52450
mod_vvisit_counterทั้งหมด1719124

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 37
Your IP: 54.196.196.72
,
Today: เม.ย. 23, 2014
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 339 บุคคลทั่วไป ออนไลน์