อังคาร, กันยายน 02, 2014
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
    นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพร. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557
  สำนักงาน ก ค ศ ประกาศเลื่อนปฏิทินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 169 เขต     สำนักงาน ก ค ศ ประกาศเลื่อนปฏิทินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 169 เขต...
  นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ สพร. มอบเกียรติบัตรและขอบคุณ นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ที่ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษ                ...
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนด 9 ยุทธศาสตร์   วิสัยทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพ มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พันธกิจ   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   ยุทธศาสตร์   1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน 2....
  นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างทั้งระบบ กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเลื่อนเงินเดือนสังกัด สพท./สศศ. จำนวน ๒๕๐ ราย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.321325848043150.1073741845.190564301119306&type=1  
    นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  เป็นวิทยากรพิเศษเพื่อพัฒนาและอบรมให้ความรู้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล ให้กับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เพื่อการนำไปใช้และเชื่อมโยงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองในการปฎิบัติงานและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    สรุปคำกล่าวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อค่ำวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ขอขอบคุณที่มาภาพเนื้อหาเพิ่มเติมที่  http://www.moe.go.th/websm/2014/aug/177.html
  นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการ กพฐ เป็นประธานเปิด การประชุมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพท/สศศ/สพร โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ สพร นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผอ กลุ่มบริหารทั่วไป และคณะให้การต้อนรับ วันที่ 16-19 สิงหาคม 2557...


29 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ  โดย : สพร.3 {อ่าน:454 ครั้ง}
29 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3535 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:3397 ครั้ง}
28 ส.ค. 2557 การพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ (Area Of Excellence)  โดย : สพร.3 {อ่าน:624 ครั้ง}
28 ส.ค. 2557 การกำหนดให้ใช้เตรื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดย : สพร.1 {อ่าน:1438 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3437 การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:2668 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3438 การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:1965 ครั้ง}
22 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 12 คุณสมบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:1029 ครั้ง}
22 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3380 หนังสือแจ้งสำรวจอัตราว่าง 38ค.(2)  โดย : สพร.2 {อ่าน:2039 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3344 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6)  โดย : สพร.3 {อ่าน:1351 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3351 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 13 ถึงลำดับที่ 18)  โดย : สพร.3 {อ่าน:620 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
01 ก.ย. 2557 การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:37 ครั้ง}
01 ก.ย. 2557 จัดทำข้อมูลเกษียณอายุราชการที่จะครบวาระ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:77 ครั้ง}
01 ก.ย. 2557 จัดทำข้อมูลเกษียณอายุราชการที่จะครบวาระ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:41 ครั้ง}
28 ส.ค. 2557 รายงานอัตราตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:400 ครั้ง}
27 ส.ค. 2557 ส่งแบบสำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:278 ครั้ง}
27 ส.ค. 2557 ส่งแบบสำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:134 ครั้ง}
26 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์อัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:181 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]  {อ่าน:87 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 การคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:125 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 การคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:50 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:38 ครั้ง}
21 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:148 ครั้ง}
19 ส.ค. 2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 [โดย : สพป.พัทลุง เขต2]  {อ่าน:214 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 การส่งรายชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:273 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:139 ครั้ง}
         
                       

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เครือข่ายภายในและน่าสนใจ
 ff1                                                      tvkru
 
    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ช่องทางเครือข่ายสนับสนุน

    เพจ  สพร                              สพฐ                                 สนง กคศ 
   540585_532700263426903_1767273129_n                     196149_175171542530183_4027660_n                           396061_308242539272007_541599681_n  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หนังสือราชการ ข่าวสาร 

            ศธ                                สพฐ.                                    ก.ค.ศ.
  006                003                          396061_308242539272007_541599681_n 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ข่าวสารจากสำนักงาน ก.พ.
    
  ข่าวประชาสัมพันธ์            คลังหนังสือเวียน                                  ข่าวสารสอบบรรจุ                                         ทุนรัฐบาล
OCSCbanner80h       circular      entrance       scholar_2       
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

  ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

 ข่าวเด่นการศึกษา จาก ศธ new1

 จากข่าวแวดวงการศึกษา   new1

      jittarat

    ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

   banner-press_03

 ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

ผลงานทางวิชาการ new1

 การให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ new1

  RuleOfVitayatana

           ว13/2556 

ว17/2552         ว12/2554 

ว15/2554         ว10/2555 

หนังสือเวียน / ระเบียบ  กฎหมาย

เผยแพร่ มติ ก. ค. ศ.     อ. ก. ค. ศ.

 สาระน่ารู้สื่อการเรียนการสอน
     ของครู 9 กลุ่มสาระ

    sahavicha

 thai        eng         thai
 math     soc      art
health      Vta_1      tech_1
 Cadit by สทร. และทีมงานสหวิชา.com
          vichakarn

        ebook
       protal
          dowlads

newbanner_1_1

KnowledgeWarehouse

                           KM OBEC
logo

thai-lis

       ห้องสมุด Automation OBEC 
2_1
 obec
img102-2
                  

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้232
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2247
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3018
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11313
mod_vvisit_counterเดือนนี้2479
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว48576
mod_vvisit_counterทั้งหมด1964420

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 67
Your IP: 184.72.154.124
,
Today: ก.ย. 02, 2014
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 255 บุคคลทั่วไป ออนไลน์