อังคาร, กรกฏาคม 29, 2014
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
    นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพร.  ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี หลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดี ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2557 ณ...
  " เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ท่านสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพร.เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวบังเกิดแต่ความสิริมงคล มีความพร้อมสมบูรณ์ด้วยลาภผล โรคภัยและอันตรายใดๆอย่าได้แผ้วพาน สมบูรณ์ทั้งพลานามัย กายใจ เป็นขวัญกำลังใจ ร่มโพธิ์ ร่มไทรงามกับพวกเราทุกๆ คน ขอให้ท่านมีความสุข ประสบความสำเร็จในทุกภารกิจ นำพา...
 
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต      จากข่าวศาลปกครองรับฟ้อง ยกเลิกสอบ ผอ.เขตพื้นที่ฯ เผยที่ประชุม "บิ๊ก 5 แท่ง" มองกติการับสมัครผู้บริหารระดับต้น 4 แหน่งใน สป. ศาลปกครองรับฟ้องยกเลิกสอบผอ.เขตพื้นที่ฯ  ศาลปกครองรับฟ้อง ยกเลิกสอบ ผอ.เขตพื้นที่ฯ เผยที่ประชุม "บิ๊ก 5 แท่ง" มองกติการับสมัครผู้บริหารระดับต้น 4 แหน่งใน...
     
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนจากทั่วประเทศเตรียมจัดค่ายการสอนภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาฝรั่งเศส   นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดแผนการพัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2 ผ่านกิจกรรมการจัดค่ายภาษาแบบเข้ม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนจากทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มจัดค่ายภาษาจีนแบบเข้มใน 5 ภูมิภาคไปแล้ว ล่าสุดเตรียมจัดค่ายการสอนภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาฝรั่งเศส โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ประสานกับองค์กรเจ้าของภาษา...
 
  นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างาน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดยนายสมยศ ศิริบรรณ...


29 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3043 การประชุมชี้แจงการกำหนดแนวทาง(Road map)ในการปรับปรุงทะบียนประวัติอิล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)ให้เป็ปัจจุบันฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:254 ครั้ง}
28 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/2886 การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างทั้งระบบ  โดย : สพร.2 {อ่าน:849 ครั้ง}
28 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/ว3003 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดย : สพร.1 {อ่าน:623 ครั้ง}
25 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/ว 2832 แก้ไขข้อมูลในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจาก มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ฯ  โดย : สพร.2 {อ่าน:6007 ครั้ง}
25 ก.ค. 2557 ตารางฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.57- 8 ก.ค.57  โดย : สพร.2 {อ่าน:618 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2936 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (มัธยม)  โดย : สพร.2 {อ่าน:1051 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2935 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ประถม)  โดย : สพร.2 {อ่าน:1046 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการกฎหมายมหชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  โดย : สพร.2 {อ่าน:811 ครั้ง}
23 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/ว2913 การจัดสรรเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)ครั้งที่ 1(1 มษายน 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:2047 ครั้ง}
22 ก.ค. 2557 ประกาศ สพฐ. เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดย : สพร.2 {อ่าน:510 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
25 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [โดย : สพม.เขต38]  {อ่าน:262 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต3]  {อ่าน:179 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2557 [โดย : สพป.เชียงราย เขต4]  {อ่าน:86 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษาสายงานการสอน [โดย : สพป.เชียงราย เขต4]  {อ่าน:70 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ [โดย : สพป.หนองบัวลำภู เขต1]  {อ่าน:153 ครั้ง}
23 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต3]  {อ่าน:95 ครั้ง}
23 ก.ค. 2557 การส่งคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ [โดย : สพป.สงขลา เขต2]  {อ่าน:103 ครั้ง}
22 ก.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.อุบลราชธานี เขต3]  {อ่าน:192 ครั้ง}
21 ก.ค. 2557 การขอข้อมูลอัตราจ้างงบประมาณอื่นๆที่อยู่ในสถานศึกษา [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:162 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดดังแนบ [โดย : สพป.สงขลา เขต2]  {อ่าน:266 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:243 ครั้ง}
18 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 2/2557 [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:186 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [โดย : สพป.ยโสธร เขต1]  {อ่าน:299 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต3]  {อ่าน:264 ครั้ง}
16 ก.ค. 2557 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:251 ครั้ง}
         
                       

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เครือข่ายภายในและน่าสนใจ
 ff1                                                      tvkru
 
    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ช่องทางเครือข่ายสนับสนุน

    เพจ  สพร                              สพฐ                                 สนง กคศ 
   540585_532700263426903_1767273129_n                     196149_175171542530183_4027660_n                           396061_308242539272007_541599681_n  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หนังสือราชการ ข่าวสาร 

            ศธ                                สพฐ.                                    ก.ค.ศ.
  006                003                          396061_308242539272007_541599681_n 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ข่าวสารจากสำนักงาน ก.พ.
    
  ข่าวประชาสัมพันธ์            คลังหนังสือเวียน                                  ข่าวสารสอบบรรจุ                                         ทุนรัฐบาล
OCSCbanner80h       circular      entrance       scholar_2       
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

  ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

 ข่าวเด่นการศึกษา จาก ศธ new1

 จากข่าวแวดวงการศึกษา   new1

      jittarat

    ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

  ผลงานทางวิชาการ new1

 การให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ new1

  RuleOfVitayatana

           ว13/2556 

ว17/2552         ว12/2554 

ว15/2554         ว10/2555 

หนังสือเวียน / ระเบียบ  กฎหมาย

เผยแพร่ มติ ก. ค. ศ.     อ. ก. ค. ศ.

 สาระน่ารู้สื่อการเรียนการสอน
     ของครู 9 กลุ่มสาระ

    sahavicha

 thai        eng         thai
 math     soc      art
health      Vta_1      tech_1
 Cadit by สทร. และทีมงานสหวิชา.com
          vichakarn

        ebook
       protal
          dowlads

newbanner_1_1

KnowledgeWarehouse

                           KM OBEC
logo

thai-lis

       ห้องสมุด Automation OBEC 
2_1
 obec
img102-2
                  

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2503
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2567
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5802
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว15923
mod_vvisit_counterเดือนนี้50061
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว60845
mod_vvisit_counterทั้งหมด1908246

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 4
Your IP: 54.83.233.11
,
Today: ก.ค. 29, 2014
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์