พุธ, พฤษภาคม 27, 2015
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

* ประกาศด่วน *

                          ด้วย สพฐ. มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมการและเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าอบรมปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558 เข้ารับการอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป                       

112128063


ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายสุขุม...
    ก.ค.ศ.ได้มีมติอนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๔ ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๑ ราย และ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย   จากผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน...
             ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ             ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 51 ราย ประกาศ ณ วันที่...
      ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมหลัก12 ประการ กระทรวงศึกษาธิการ ชมคลิป.....ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?t=11&v=YWakJo51DcQ
      ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)   ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุม ก.ค.ศ.ครั้งนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณารับรองอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 169 เขต ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอนำกลับไปพิจารณาใหม่...
  การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   สำนักงาน ก ค ศ กำหนดการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และใน...
        การจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน   สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมการจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เพื่อจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เป็นครั้งที่สอง หลังจากที่ได้รับการจัดทำการประเมินด้านที่ 1 และแนวทางการพิจารณาข้อเสนอในการพัฒนาให้เป็นข้อตกลง บทบาทหน้าที่หากกรรมการชุด 2 และการประเมินสรุปผลการพัฒนางาน ในการกระชุมครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการจัดทำคู่มือการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดทำกรอบการประเมินด้านการพัฒนางานตามข้อตกลง และพัฒนาตนเอง รวม...
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต เรื่อง: การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียดที่นี่ http://www.obec.go.th/documents/61265   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา - หน่วยพัฒนา -...
                   
                          ch
                          9                 
                         
                             
                           Picture1


27 พ.ค. 2558 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:690 ครั้ง}
26 พ.ค. 2558 สรุปการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส่วนกลาง)ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  โดย : สพร.3 {อ่าน:594 ครั้ง}
26 พ.ค. 2558 ที่ ศธ 04009/656 เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส่วนกลาง)(ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 97 - 106) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558  โดย : สพร.3 {อ่าน:360 ครั้ง}
25 พ.ค. 2558 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นทื้นฐาน  โดย : สพร.3 {อ่าน:1820 ครั้ง}
22 พ.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2056/ว2057 การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล(P-OBEC) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดย : สพร.1 {อ่าน:882 ครั้ง}
22 พ.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2038 การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล(P-OBEC) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดย : สพร.1 {อ่าน:864 ครั้ง}
21 พ.ค. 2558 ศธ 04009/1964 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 17 และลำดับที่ 18))  โดย : สพร.3 {อ่าน:548 ครั้ง}
21 พ.ค. 2558 ที่ ศธ 04009/1964 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลำดับที่ 22)  โดย : สพร.3 {อ่าน:501 ครั้ง}
21 พ.ค. 2558 ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  โดย : สพร.1 {อ่าน:159 ครั้ง}
20 พ.ค. 2558 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรม รุ่นที่ 12(สอนระดับมัธยมศึกษา)  โดย : สพร.1 {อ่าน:732 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
27 พ.ค. 2558 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา [โดย : สพม.เขต42]  {อ่าน:3 ครั้ง}
27 พ.ค. 2558 แก้ไขผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ปี พ.ศ.2558 [โดย : สพป.นครศรีธรรมราช เขต1]  {อ่าน:5 ครั้ง}
27 พ.ค. 2558 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เรื่อง อก้ไขเพิ่มเติมประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:36 ครั้ง}
26 พ.ค. 2558 ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหนงตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพม.17 [โดย : สพม.เขต17]  {อ่าน:111 ครั้ง}
26 พ.ค. 2558 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค (2) [โดย : สพม.เขต7]  {อ่าน:97 ครั้ง}
26 พ.ค. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบรองผอ./ผอ.สถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:60 ครั้ง}
26 พ.ค. 2558 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 [โดย : สพม.เขต34]  {อ่าน:57 ครั้ง}
25 พ.ค. 2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:71 ครั้ง}
25 พ.ค. 2558 ประกาศ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต3]  {อ่าน:66 ครั้ง}
22 พ.ค. 2558 แก้ไขประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 [โดย : สพป.อุดรธานี เขต2]  {อ่าน:121 ครั้ง}
22 พ.ค. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมประประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.รร และ ผอ.รร สังกัดแพร่ 2 [โดย : สพป.แพร่ เขต2]  {อ่าน:90 ครั้ง}
22 พ.ค. 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ระนอง [โดย : สพป.ระนอง]  {อ่าน:54 ครั้ง}
22 พ.ค. 2558 โครงการอบรมหลักสูตรการความรู้สู่การปฏิบัติเชิงนโยบายการเงิน การคลัง [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:47 ครั้ง}
22 พ.ค. 2558 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา [โดย : สพม.เขต23]  {อ่าน:79 ครั้ง}
21 พ.ค. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 [โดย : สพป.ขอนแก่น เขต3]  {อ่าน:48 ครั้ง}
         
                       

ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

undo_
POBEC
            เพื่อการบริหารบุคคล
new1
 
      788
                            S__21274703

ID Line DirectPayment_OBEC2

(สำหรับ สพท. ที่ยังไม่เป็นสมาชิก

Line DirectPayment_OBEC1


แบบฟอร์ม/ตัวอย่างการแต่งกายถ่ายรูป

pi
pi1
pic2
 
ma
 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

  ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

            jittarat

       ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

 vita
rb1
rb2
 
  

ข่าวสารจาก สำนักงาน ก.พ.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1994
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2408
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7608
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13063
mod_vvisit_counterเดือนนี้47713
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว49841
mod_vvisit_counterทั้งหมด2455714

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 15
Your IP: 54.147.217.76
,
Today: พ.ค. 27, 2015
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์