จันทร์, เมษายน 27, 2015
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
112128063

             ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ             ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 51 ราย ประกาศ ณ วันที่...
      ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมหลัก12 ประการ กระทรวงศึกษาธิการ ชมคลิป.....ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?t=11&v=YWakJo51DcQ
      ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)   ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุม ก.ค.ศ.ครั้งนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณารับรองอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 169 เขต ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอนำกลับไปพิจารณาใหม่...
  การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   สำนักงาน ก ค ศ กำหนดการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และใน...
        การจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน   สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมการจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เพื่อจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เป็นครั้งที่สอง หลังจากที่ได้รับการจัดทำการประเมินด้านที่ 1 และแนวทางการพิจารณาข้อเสนอในการพัฒนาให้เป็นข้อตกลง บทบาทหน้าที่หากกรรมการชุด 2 และการประเมินสรุปผลการพัฒนางาน ในการกระชุมครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการจัดทำคู่มือการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดทำกรอบการประเมินด้านการพัฒนางานตามข้อตกลง และพัฒนาตนเอง รวม...
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต เรื่อง: การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียดที่นี่ http://www.obec.go.th/documents/61265   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา - หน่วยพัฒนา -...
    การประชุมปฎิบิติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ "ข้าราชการครูหัวใจจงรักภักดี" สำนักงานคณะกรรมกาารศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จัดการประชุมปฎิบิติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 18-20 มีนาคม 2558...
      สำนักงาน ก.พ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2558 ระบุว่าสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญแจ้งกระทรวง กรมและจังหวัด ว่าการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี...
                                                                                                                                          new1        
                          111
000
download_2
download_1
45
66


27 เม.ย. 2558 แบบสำรวจระบบการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลโปรแกรม P-OBEC ส่งภายใน 28 เมษษยน 2558  โดย : สพร.1 {อ่าน:213 ครั้ง}
24 เม.ย. 2558 โหลดโปรแกรม update 2557.4.5.1(แก้ปัญหา 2557.4.5)  โดย : สพร.1 {อ่าน:449 ครั้ง}
24 เม.ย. 2558 สรุปการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  โดย : สพร.3 {อ่าน:920 ครั้ง}
23 เม.ย. 2558 คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์  โดย : สพร.1 {อ่าน:741 ครั้ง}
23 เม.ย. 2558 update Program P-Obec 2557.4.5  โดย : สพร.1 {อ่าน:782 ครั้ง}
21 เม.ย. 2558 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 (Powerpoint คู่มือการรับส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ)  โดย : สพร.3 {อ่าน:741 ครั้ง}
21 เม.ย. 2558 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 (คู่มือการรับส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ)  โดย : สพร.3 {อ่าน:571 ครั้ง}
21 เม.ย. 2558 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 (Powerpoint คู่มือการสอบแข่งขันฯ สำหรับ สพท.)  โดย : สพร.3 {อ่าน:528 ครั้ง}
21 เม.ย. 2558 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 (คู่มือการสอบแข่งขันฯ สำหรับ สพท.)  โดย : สพร.3 {อ่าน:783 ครั้ง}
20 เม.ย. 2558 ประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  โดย : สพร.1 {อ่าน:301 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
23 เม.ย. 2558 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต3]  {อ่าน:142 ครั้ง}
22 เม.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:52 ครั้ง}
20 เม.ย. 2558 การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพ้ฒนาการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:190 ครั้ง}
17 เม.ย. 2558 การสำรวจผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:278 ครั้ง}
17 เม.ย. 2558 ข้อปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 [โดย : สพม.เขต23]  {อ่าน:172 ครั้ง}
17 เม.ย. 2558 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.ยโสธร เขต1]  {อ่าน:163 ครั้ง}
16 เม.ย. 2558 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม [โดย : สพป.เชียงใหม่ เขต1]  {อ่าน:143 ครั้ง}
12 เม.ย. 2558 แผนที่เดินทางไปสนามสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สพม.42 [โดย : สพม.เขต42]  {อ่าน:82 ครั้ง}
11 เม.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 [โดย : สพม.เขต22]  {อ่าน:181 ครั้ง}
10 เม.ย. 2558 โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [โดย : สพป.นราธิวาส เขต1]  {อ่าน:73 ครั้ง}
10 เม.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภาค ก ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 [โดย : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1]  {อ่าน:142 ครั้ง}
10 เม.ย. 2558 ข้าราชการครูช่วยราชการ(ต่อเนื่อง) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:74 ครั้ง}
10 เม.ย. 2558 ข้าราชการครูช่วยราชการ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:65 ครั้ง}
10 เม.ย. 2558 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.ขอนแก่น เขต3]  {อ่าน:146 ครั้ง}
10 เม.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2558 [โดย : สพม.เขต23]  {อ่าน:355 ครั้ง}
         
                       

ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างการแต่งกายถ่ายรูป

pi
pi1
pic2
 
ma
 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

  ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

            jittarat

       ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

 vita
rb1
rb2
 
  

ข่าวสารจาก สำนักงาน ก.พ.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1005
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้586
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1591
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13757
mod_vvisit_counterเดือนนี้40407
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว63920
mod_vvisit_counterทั้งหมด2398567

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 100
Your IP: 184.73.112.180
,
Today: เม.ย. 27, 2015
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 304 บุคคลทั่วไป ออนไลน์