ศุกร์, กุมภาพันธ์ 27, 2015
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
      ผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองและผู้อำนวยการฯ     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา... ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แถลงข่าวกิจกรรมต่างๆ ของ สพฐ. ณ ห้องประชุม สพฐ.1 ชั้น 3  กระทรวงศึกษาธิการ...
รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 86 ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหา สำนักงานเลขษธิการคุรุสภา
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย สพฐ./หลักเกณฑ์การสอบศึกษานิเทศก์และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ได้อนุมัติการจัดทำบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการศึกษาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างคู่มือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในจังหวัดชายแดนใต้ นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างคู่มือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการ แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้...
ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือ#mce_temp_url#กศึกษานิเทศก์ สพฐ. และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
      นายกมล รอดคล้าย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการ คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการ กพฐ นายชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ สพร ผู้แทน ก ค ศ และผู้เกี่ยวข้อง...


26 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว803 การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดย : สพร.1 {อ่าน:1188 ครั้ง}
26 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 788 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.  โดย : สพร.1 {อ่าน:479 ครั้ง}
24 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว764 เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประกาศรายชื่อเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกแล้วขอให้จัดส่งสำเนาประกาศไปยัง สพฐ.  โดย : สพร.1 {อ่าน:936 ครั้ง}
24 ก.พ. 2558 ที่ ศธ 04009/ว765 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.  โดย : สพร.1 {อ่าน:650 ครั้ง}
24 ก.พ. 2558 ประกาศ สพฐ.ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่าง(ระดับชำนาญการพิเศษ)และแต่งตั้งย้าย(ย้ายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่าง(ระดับชำนาญการ)ในสพฐ.(ส่วนกลาง)  โดย : สพร.1 {อ่าน:646 ครั้ง}
24 ก.พ. 2558 ที่ ศธ 04009/749 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้าราชการ  โดย : สพร.1 {อ่าน:586 ครั้ง}
24 ก.พ. 2558 ที่ ศธ 04009/750 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ  โดย : สพร.1 {อ่าน:1308 ครั้ง}
24 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว751 หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดย : สพร.1 {อ่าน:667 ครั้ง}
23 ก.พ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว740 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(นักบริหาร ระดับต้น)  โดย : สพร.1 {อ่าน:545 ครั้ง}
20 ก.พ. 2558 ที่ ศธ 04009/ว717การจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1ตุลาคม2557)(เพิ่มเติม)  โดย : สพร.1 {อ่าน:759 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
27 ก.พ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย [โดย : สพป.แพร่ เขต2]  {อ่าน:10 ครั้ง}
27 ก.พ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:10 ครั้ง}
27 ก.พ. 2558 การเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:7 ครั้ง}
27 ก.พ. 2558 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:6 ครั้ง}
27 ก.พ. 2558 มาตราการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:16 ครั้ง}
27 ก.พ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:12 ครั้ง}
27 ก.พ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:10 ครั้ง}
27 ก.พ. 2558 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:17 ครั้ง}
26 ก.พ. 2558 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 (เพิ่มเติม) [โดย : สพป.สงขลา เขต2]  {อ่าน:22 ครั้ง}
26 ก.พ. 2558 ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพ้ฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 [โดย : สพป.ปัตตานี เขต2]  {อ่าน:15 ครั้ง}
26 ก.พ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต3]  {อ่าน:35 ครั้ง}
26 ก.พ. 2558 ประกาศราชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:51 ครั้ง}
26 ก.พ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 [โดย : สพป.นครศรีธรรมราช เขต1]  {อ่าน:23 ครั้ง}
26 ก.พ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และข้อกำหนดในการคัดเลือกบุคคล [โดย : สพป.ภูเก็ต]  {อ่าน:29 ครั้ง}
26 ก.พ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ [โดย : สพม.เขต42]  {อ่าน:32 ครั้ง}
         
                       

 

new-2  CLICK...

 

444444ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

แบบปฏิบัติครูผู้ช่วย

link

แบบประเมินโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีบประมาณ 2558

http://goo.gl/forms/MIAs1emN5I

http://goo.gl/forms/9yn9zR12eh

http://goo.gl/forms/7Xz8234F6I

http://goo.gl/forms/MiuLG7DV0e

http://goo.gl/forms/jHQ0cs8byp

http://goo.gl/forms/CkEQ2nVkG8

http://goo.gl/forms/Tgacj8Mhvz

http://goo.gl/forms/yf43NoJhGP


 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

  ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

14 
            jittarat

       ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

 vita
rb1
rb2
 
    12122
      1231222
124
 
97
ka
33

ข่าวสารจาก สำนักงาน ก.พ.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2214
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2850
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15641
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12194
mod_vvisit_counterเดือนนี้56388
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว55775
mod_vvisit_counterทั้งหมด2293206

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 23
Your IP: 54.145.180.142
,
Today: ก.พ. 27, 2015
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 105 บุคคลทั่วไป ออนไลน์