จันทร์, เมษายน 21, 2014
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
เก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งการติดตาม การสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส      
  นายอภิชาติจีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 18-20 เมษายน 2557 รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค      
    "คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว " "คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย วันครอบครัว " หลังจากการเดินทางสู่เทศกาลสืบสานประเพณีไทยกันแล้ววันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองทุกคน และใครกำลังเดินทางกลับก็ขอให้อย่างปลอดภัย มีความสุขสดชื่นแจ่มใส...
                                       ...
  การประชุมชี้แจงการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 / 2557   สำนักงาน ก ค ศ จัดการประชุมชี้แจงการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 / 2557วันพุธที่...
  ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗...
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนศึกษานารี    
นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพร.และคณะผู้บริหาร สพฐ เข้าร่วมพิธีเปิด "งานสัปดาห์หนังสือ 2557" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  มีงานถึงวันที่ 7 เมษายน 2557  


18 เม.ย. 2557 หนังสือแจ้ง สพท. ที่สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
18 เม.ย. 2557 ที่ ศธ 04009/ว1436 การกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างาน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 36ค.(2) ระดับเชี่ยวชาญ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
17 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด สพท.ที่ดำเนินการสอบแข่งขันฯ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
17 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1438 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
11 เม.ย. 2557 ก.ค.ศ.ยกเลิกแนวปฏิบัติว่าด้วยการประทับตรา สพท.และการลงนามในกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
11 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 1381 ลว 9 เม.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคลินิก HR สพฐ. (จำนวน 32 เขต)  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.3
09 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ขอให้ สพท.ที่สอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557 จัดส่งข้อมูลที่ตั้งของสนามสอบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ สพฐ.โดยด่วน  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
09 เม.ย. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1360 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช.,ม.ว.ม.และ ป.ช.) ประจำปี 2556  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.2
08 เม.ย. 2557 รายชื่้อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี พ.ศ.2556 สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
08 เม.ย. 2557 เรียน สพป.ทุกเขต รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประชุมปฏิบัติการวันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร สพฐ. ขอเรียนว่า ไม่ได้เลื่อนการประชุมปฏิบัติการในรุ่นใดทั้งสิ้น ยังคงประชุมปฏิบัติการตามกำหนดการเดิม ให้เข้าประชุมปฏิบัติการตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ.๐๔๐๐๙/ว๖๒๗๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรายชื่อผู้ประชุมปฏิบัติการเพิ่มเติมตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  [เปิดอ่าน]  โดย : สพร.1
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
20 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพม.เขต42]
18 เม.ย. 2557 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [โดย : สพป.นครศรีธรรมราช เขต1]
18 เม.ย. 2557 ขอข้อมูลจำนวนเงินเดือนข้าราชการเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล [โดย : สพป.แพร่ เขต1]
17 เม.ย. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]
11 เม.ย. 2557 เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต [โดย : สพม.เขต35]
10 เม.ย. 2557 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพม.เขต9]
09 เม.ย. 2557 (เอกสารเพิ่มเติม)รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
09 เม.ย. 2557 (เอกสารเพิ่มเติม)รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
09 เม.ย. 2557 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สพป.ภูเก็ต [โดย : สพป.ภูเก็ต]
09 เม.ย. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.ขอนแก่น เขต2]
09 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]
08 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [โดย : สพป.ปัตตานี เขต2]
08 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 [โดย : สพป.ชุมพร เขต1]
08 เม.ย. 2557 การเลื่อนขั้นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]
08 เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 สังกัด สพป.ระนอง [โดย : สพป.ระนอง]
         
                       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
                                                          
ลำดับที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เว็บไซต์ สพท ลิงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
1 กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2 นนทบุรี เขต1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
3 นนทบุรี เขต2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
4 ปทุมธานี เขต1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
5 ปทุมธานี เขต2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
6 สมุทรสาคร เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
7 นราธิวาส เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
8 ปัตตานี เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
9 ชุมพร เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
10 ชุมพร เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
11 นครศรีธรรมราช เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
12 สุราษฎร์ธานี เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
13 สุราษฎร์ธานี เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
14 สุราษฎร์ธานี เขต 3 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
15 กระบี่ เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
16 ตรัง เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
17 พังงา เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
18 ภูเก็ต เว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 เอกสารเพิ่มเติม

19 ระนอง เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
20 กาญจนบุรี เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
21 กาญจนบุรี เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
22 กาญจนบุรี เขต 3 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
23 กาญจนบุรี เขต 4 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
24 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
25 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
26 ราชบุรี เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
27 ราชบุรี เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
28 สมุทรสงคราม เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
29 สุพรรณบุรี เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
30 สุพรรณบุรี เขต 3 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
31 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
32 พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
33 ลพบุรี เขต2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
34 สระบุรี เขต2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
35 อุทัยธานี เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
36 กำแพงเพชร เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
37 กำแพงเพชร เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
38 ตาก เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
39 นครสวรรค์ เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
40 เพชรบูรณ์ เขต 3 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
41 อุตรดิตถ์ เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
42 เชียงใหม่ เขต 3 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
43 น่าน เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
44 แม่ฮ่องสอน เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
45 แม่ฮ่องสอน เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
46 สกลนคร เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
47 บึงกาฬ เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
48 อุบลราชธานี เขต 3 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
49 นครราชสีมา เขต 4 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
50 นครราชสีมา เขต 5 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
51 นครราชสีมา เขต 6 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
52 จันทบุรี เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
53 จันทบุรี เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
54 ชลบุรี เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
55 ชลบุรี เขต 3 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
56 ตราด เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
57 ระยอง เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
58 ระยอง เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
59 สระแก้ว เขต 1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
60 สระแก้ว เขต 2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
สำนักเขตงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
61 สพม.1 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
62 สพม.2 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
63 สพม.3 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
64 สพม.4 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
65 สพม.5 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
66 สพม.6 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
67 สพม.7 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
68 สพม.8 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
69 สพม.9 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
70 สพม.10 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
71 สพม.11 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
72 สพม.13 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
73 สพม.14 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
74 สพม.15 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
75 สพม.16 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
76 สพม.17 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
77 สพม.18 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
78 สพม.19 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
79 สพม.20 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
80 สพม.25 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
81 สพม.26 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
82 สพม.29 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
83 สพม.30 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
84 สพม.32 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
85 สพม.34 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
86 สพม.36 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
87 สพม.38 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
88 สพม.41 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
89 สพม.42 เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
90 สศศ. เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
หมายเหตุ  กรุณาตรวจสอบสำนักเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯนั้นๆ อีกครั้ง

ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

POBEC

 

dpis

download-1

 

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

         "แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

     ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

 ©  ข่าวเด่นการศึกษา จาก ศธ

 © จากข่าวแวดวงการศึกษา

      jittarat

    ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

 Smile ผลงานทางวิชาการ

 Smile การให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

powerpoint-2010-logo ดาว์โหลด Powerpoint

การประชุมการบริหารงานบุคคล

ของ สำนักงาน ก.ค.ศ

  RuleOfVitayatana

         ว13/2556 

 ว17/2552        ว12/2554 

 ว15/2554    ว10/2555 

หนังสือเวียน / ระเบียบ  กฎหมาย

เผยแพร่ มติ ก. ค. ศ.     อ. ก. ค. ศ. สาระน่ารู้สื่อการเรียนการสอน
     ของครู 9 กลุ่มสาระ

    sahavicha

 thai eng sci 
 math soc art
health  Vta_1 tech_1
         Cadit by สทร. และทีมงานสหวิชา.com
vichakarn
ebook
protal


newbanner_1_1


KnowledgeWarehouse

                           KM OBEC
logo

thai-lis

       ห้องสมุด Automation OBEC 
2_1


 obec
1487450_682826415080953_1633336394_n
 
img102

โครงการพัฒนาเว็บ สพร.ข่าวสารจาก สำนักงาน ก.พ.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้273
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้791
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1064
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8688
mod_vvisit_counterเดือนนี้27879
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว52450
mod_vvisit_counterทั้งหมด1711085

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 96
Your IP: 54.205.160.82
,
Today: เม.ย. 21, 2014
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 386 บุคคลทั่วไป ออนไลน์