จันทร์, มีนาคม 30, 2015
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size
Thai    EN EN           
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
112128063

      ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมหลัก12 ประการ กระทรวงศึกษาธิการ ชมคลิป.....ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?t=11&v=YWakJo51DcQ
      ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)   ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุม ก.ค.ศ.ครั้งนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณารับรองอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 169 เขต ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอนำกลับไปพิจารณาใหม่...
  การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   สำนักงาน ก ค ศ กำหนดการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และใน...
        การจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน   สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมการจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เพื่อจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เป็นครั้งที่สอง หลังจากที่ได้รับการจัดทำการประเมินด้านที่ 1 และแนวทางการพิจารณาข้อเสนอในการพัฒนาให้เป็นข้อตกลง บทบาทหน้าที่หากกรรมการชุด 2 และการประเมินสรุปผลการพัฒนางาน ในการกระชุมครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการจัดทำคู่มือการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดทำกรอบการประเมินด้านการพัฒนางานตามข้อตกลง และพัฒนาตนเอง รวม...
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต เรื่อง: การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา รายละเอียดที่นี่ http://www.obec.go.th/documents/61265   การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา - หน่วยพัฒนา -...
    การประชุมปฎิบิติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ "ข้าราชการครูหัวใจจงรักภักดี" สำนักงานคณะกรรมกาารศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จัดการประชุมปฎิบิติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 18-20 มีนาคม 2558...
      สำนักงาน ก.พ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2558 ระบุว่าสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญแจ้งกระทรวง กรมและจังหวัด ว่าการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี...
  การประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาคใต้ "ข้าราชการครูหัวใจจงรักภักดี" วันที่ 8-10 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ พาเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยข้าราชการครูผู้ช่วยฯจาก จังหวัดชุมพร ถึง จังหวัดนราธิวาส    
new-2
000
download_2
download_1
45
66


30 มี.ค. 2558 รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 23- 29 มีนาคม 2558  โดย : สพร.1 {อ่าน:172 ครั้ง}
25 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1202 ซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558  โดย : สพร.1 {อ่าน:660 ครั้ง}
25 มี.ค. 2558 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของ สพฐ. ส่วนกลาง)  โดย : สพร.3 {อ่าน:384 ครั้ง}
24 มี.ค. 2558 ที่ ศธ 04009/ว 1120 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558  โดย : สพร.2 {อ่าน:929 ครั้ง}
23 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 1147 หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดย : สพร.3 {อ่าน:813 ครั้ง}
23 มี.ค. 2558 สพท.ที่เปิดสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 ข้อมูล ณ วันที่ี่ 20 มีนาคม 2558  โดย : สพร.2 {อ่าน:471 ครั้ง}
23 มี.ค. 2558 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1133 การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)  โดย : สพร.1 {อ่าน:2222 ครั้ง}
23 มี.ค. 2558 ประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  โดย : สพร.1 {อ่าน:249 ครั้ง}
21 มี.ค. 2558 หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู  โดย : สพร.1 {อ่าน:1176 ครั้ง}
20 มี.ค. 2558 ที่ ศธ 04009/ว1115 การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบสอง  โดย : สพร.1 {อ่าน:772 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
30 มี.ค. 2558 โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [โดย : สพป.นราธิวาส เขต1]  {อ่าน:21 ครั้ง}
27 มี.ค. 2558 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างภายหลังการย้ายไปต่างเขตพื้นที่ [โดย : สพป.พังงา]  {อ่าน:105 ครั้ง}
27 มี.ค. 2558 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [โดย : สพป.สุรินทร์ เขต2]  {อ่าน:152 ครั้ง}
27 มี.ค. 2558 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศณียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:27 ครั้ง}
27 มี.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินด้านที่1 ด้านที่2 และด้านที่3 [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:43 ครั้ง}
27 มี.ค. 2558 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:46 ครั้ง}
27 มี.ค. 2558 การประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2558 [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:27 ครั้ง}
27 มี.ค. 2558 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต1]  {อ่าน:19 ครั้ง}
23 มี.ค. 2558 รายงานข้อมูลเพื่อเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือน [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:265 ครั้ง}
23 มี.ค. 2558 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:285 ครั้ง}
22 มี.ค. 2558 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.33 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 [โดย : สพม.เขต33]  {อ่าน:182 ครั้ง}
22 มี.ค. 2558 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2558 (ฉบับที่ 2) [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:165 ครั้ง}
20 มี.ค. 2558 ดาวน์โหลดใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ปี พ.ศ.2558 [โดย : สพป.สุรินทร์ เขต3]  {อ่าน:255 ครั้ง}
20 มี.ค. 2558 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 [โดย : สพป.สุรินทร์ เขต3]  {อ่าน:235 ครั้ง}
20 มี.ค. 2558 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.33 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 [โดย : สพม.เขต33]  {อ่าน:67 ครั้ง}
         
                       

ผู้อำนวยการ สพร.

boss3

นายสมยศ  ศิริบรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


sea50

 

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างการแต่งกายถ่ายรูป

pi
pi1
pic2
 
ma
 

กิจกรรมประชุมฯครูผู้ช่วย

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส" (CLEAN OBEC)

    CLEAN OBEC 181059

qualified_person2

"แจ้งข้อมูลความโปร่งใส"  

  ทำเนียบผู้บริหาร สพฐ. 

   276718_223913787638887_210458612_q 735112_4314487632607_2039811557_n

              Survey 

"กรุณาช่วยประเมินเว็ปไซต์ สพร. นะค่ะ"

       เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

                 ขอบคุณค่ะ

การส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคลเพื่อบริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปและสาธารณชนผู้สนใจ

            jittarat

       ผอ.กลุ่ม กสบ.(จิตรารัตน์ มากมูลผล)

 vita
rb1
rb2
 
  

ข่าวสารจาก สำนักงาน ก.พ.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2165
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้747
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2912
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13532
mod_vvisit_counterเดือนนี้61619
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว57422
mod_vvisit_counterทั้งหมด2355859

ออนไลน์ (20 นาที่ผ่านมา): 30
Your IP: 54.205.189.1
,
Today: มี.ค. 30, 2015
เริ่มนับ 20 สิงหาคม 2554
เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์