ศุกร์, พฤษภาคม 25, 2018
English Chinese (Simplified) Dutch French German Japanese Korean Russian Swedish Catalan Filipino Indonesian Slovenian Vietnamese Maltese Thai
   
Text Size

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)

เพลงประจำงาน "รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS"

obec-award
เพลงประจำงาน "รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS"
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานบริงานบุคคล

IMG_1552

                                       นายไกร เกษทัน ผอ สพร ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานบริงานบุคคลที่ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือน ม.ค.55-ปัจจุบันเพื่อรายงาน
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการบริหารงานบุคคลและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 15-17 พ.ย.55 ณ โรงแรมเฟริสท์

IMG_1550
 

ดร.รัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการ ว 13/2556

11779901_849077421855180_2265586596075372046_o

 

 

11792168_849077545188501_7166248219955376571_o

 

ดร.รัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการ ว 13/2556

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 4 สพฐ.

โดยมีนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ., นายทศพร ลี้สิ้นภัย ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 และนางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร

ชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการ สำนักงาน ก.ค.ศ

. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ในการออกไปประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติและการคัดค้านเรียบร้อยแล้ว

โดยเลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้กำชับให้ดำเนินการประเมินคำขอดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558 นี้. ขอขอบคุณที่มาเนื้อหาและภาพจากสำนักงาน ก ค ศ

   
 

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 69 ราย ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 

 

 

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 69 ราย ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 

 

รายละ่เอียดที่นี่

ประกาศ

http://www.otepc.go.th/images/document/2558/580701-1130.pdf

รายชื่อ

http://www.otepc.go.th/images/document/2558/list-580701-1147.pdf

 

 

ตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ล

ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๕ ราย

 

รายละเอียดที่นี่

http://www.otepc.go.th/images/0_%E0%B8%A0%E0%B8%A7.1/%E0%B8%A1.%E0%

B8%A2._58_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%

A7%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95_pdf.pdf

 

 

 

 

 

 

   

หน้า 1 จาก 132