Breaking News
Home / wasan kunnula (page 2)

wasan kunnula

ที่ ศธ 04009/ว 3243 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด>>>นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Read More »

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด>>> หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวั …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3164 , 3165 เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด>>>  ว 3164 แจ้ง ศธจ. 3165 แจ้ง …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 3166 เรื่อง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด>>> การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่ว …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3143 เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รายละเอียด>> ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษ …

Read More »

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563

(15 มิถุนายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิ …

Read More »

ข้อมูลบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

รายละเอียด>> รายงานข้อมูลการบรรจุ ศน. ปี 256 …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3040 เรื่อง การรับย้ายข้าราชการภายในสำนักของ สพฐ.

รายละเอียด>> รับย้ายข้าราชการภายใน สพฐ.

Read More »

ผอ.สพร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สพร.สพฐ.แ …

Read More »

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ …

Read More »