Breaking News
Home / wasan kunnula (page 5)

wasan kunnula

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2105 เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ว 2105 (13 เม.ย. 63)   หมายเหตุ รา …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 2112 แจ้ง ศธจ. และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ว2112 แจ้ง ศธจ. และ สศศ. รายงานข้อมูลกา …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ประกาศผลการคัดเลือกฯ ระดับเชี่ยวชาญ 2. ประกาศผล …

Read More »

กำหนดการประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แก้ไข)

กำหนดการประชุมราชการ-8 เม.ย.2563 กำหนดการประชุมราช …

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ประกาศรับสมัคร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ชช. และ ทปษ.

Read More »

ศธ 04009/ว 1853 เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐแบบคอมพิวเตอร์

การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอ …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1689,1690,ว 1691 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อำน …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1586 เรื่อง การขอใช้เอกสารผลการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภาเป็นหลักฐานในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

แจ้ง ผอ.สพท. และ ผอ.สศศ. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 158 …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1581,1582,ว1853 เรื่อง การให้ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ฯ

1. แจ้ง ศึกษาธิการจังหวัด ว1581 ลว. 16 มี.ค.63 2. …

Read More »