Breaking News
Home / กผอ. สพร.

กผอ. สพร.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3935 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3

ว 3935 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งท …

Read More »

ด่วนที่สุด แจ้งเพิ่มเติมการสำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 3651 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565)

สพฐ. ศธ 04009.ว3651 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 65 เอกสารแนบ …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2909 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009.ว 2909 ลว. 19 พ.ค. 65 สิ่ง …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2890 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติม

0. ว 2890 1.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2.สิ่งที่ส่งมาด้วย …

Read More »

สำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ที่ ศธ 04009/ว 2565 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2565)

เรียน สพท. ทุกเขต หนังสือ ว2565 แบบฟอร์ม สิ่งที่ส่ …

Read More »

การฟื้นอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ที่ ศธ 04009/ว 2564 ลงวันที่ 5 พ.ค. 65)

เรียน สพท.ดังต่อไปนี้ สพป.ขอนแก่น เขต 2 สพป.จันทบุ …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 2126 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติม เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลงวันที่ 5 เมษายน 2565)

เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. สพป.กระบี่ 2. …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2125 เรื่อง การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ

ศธ04009/ว2125  

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1633 เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1633

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1530 เรื่อง สำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ

ว 1530 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ปรับปรุง 9 มี.ค. 65 11. …

Read More »