Breaking News
Home / กผอ. สพร. (page 4)

กผอ. สพร.

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

ว7686 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที …

Read More »

การจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักเขตพื้นที่การศึกษา

หนังสือ สพฐ. (ว7648ลว.25ธ.ค.62) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 …

Read More »

การซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

ว 7396 <=== คลิก !! การซักซ้อมความเข้าใจในการขอ …

Read More »

การพิจารณาการขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560

1.ว7398 2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6413 เรื่อง การจัดสรรอัตราให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6413 เรื่อง …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6412 เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือ ว6412 ลว21ตค62  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ …

Read More »