Breaking News
Home / obeccenter@gmail.com

obeccenter@gmail.com

ที่ ศธ 04009/ว 3661 ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาค พระบรมราชชนนีพ้ันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา

ให้ข้าราชการทุกประเภท ลาเข้าร่วมบรรพชา

Read More »

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

รายชื่อขรก.เกษียณ2565 ศธ 04009-ว3262

Read More »

ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้ง สศศ. ชะลอการคัดเลือกฯ แจ้ง สพท. ชะลอการคัดเลื …

Read More »

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

1. ว 3246 แจ้ง สพท.ทุกเขต 2. 3247 แจ้ง สศศ 3. ว 32 …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2730 , ว 2731 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรียน ผู้อำนวยกา …

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว …

Read More »

ศธ 04009/ว 2570 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (สพท.)

บัญชีรายชื่อหน่วยพัฒนาฯ ว 2570 สพท. แจ้งผู้เข้ารับ …

Read More »

ศธ 04009/ว 2571 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ศธจ.)

บัญชีรายชื่อหน่วยพัฒนาฯ ว 2571 แจ้ง ศธจ. การพัฒนาผ …

Read More »

ประกาศสำนักนิติการ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา …

Read More »