Breaking News
Home / obeccenter@gmail.com (page 10)

obeccenter@gmail.com

ที่ ศธ 04009/ว6658 ขอให้กรอกข้อมูลพนักงานราชการ (GEIS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.ขอให้กรอกข้อมูลพนักงานราชการ (GEIS) ปีงบประมาณ 2 …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสพฐ.(ส่วนกลาง)เพิ่มเติม

ว6643

Read More »

สำรวจตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

  1. แจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 953 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนังสือ สพฐ. ว 953 ลง 28 ตค 63 บรรจุ ผอ เขต (1671 …

Read More »

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

ด่วนที่สุด ว6310 เรียน ศธจ. ประกาศผลการพัฒนา ร ด่ว …

Read More »

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด ว6343  เรียน ผอ.สพท ว22 คู …

Read More »