Breaking News
Home / obeccenter@gmail.com (page 2)

obeccenter@gmail.com

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1887 , 1888 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

  รายละเอียด   1. เรียน ศึกษาธิการจังหวั …

Read More »

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

    >>> คู่มือสอบแข่งขันฯ ปี 25 …

Read More »

แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

  รายละเอียด   1.  หนังสือแจ้งสำนักงานเข …

Read More »

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

  รายละเอียด   >>> หนังสือแจ้งศ …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 1652 ลว 29 มีนาคม 2564 เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ

  >>>  การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่ …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1604 ลว 26 มีนาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

    >>>  สพฐ.แจ้งมาตรการป้องกัน …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1707 ลว 31 มีนาคม 2564 เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    >>>  ว 1707 แจ้ง สพท. สศศ & …

Read More »

ข้อมูลสถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2564 ภาพรวมทั่วประเทศ ว 16 และ ว 17

Read More »

สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    >>>  สำรวจข้อมูลตำแหน่งรองผ …

Read More »

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

หนังสือแจ้ง ศธ 04009/ว1397 ลว.17 มีค 2564

Read More »