Breaking News
Home / obeccenter@gmail.com (page 20)

obeccenter@gmail.com

ที่ ศธ 04009/ว1543 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว1444 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน 3 คำสั่ง

คำสั่ง

Read More »

ที่ ศธ 04009/1381 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุรับราชการ

Read More »

ศธ 0267/523 รับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร

รับเปลี่ยนตำแหน่ง

Read More »

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ศธ.ในภูมิภาค เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอศ.และ กศน.รวม 1,843 อัตรา

วันนี้ (26 ก.พ.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรว …

Read More »

ศธ 0201.4/3364 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ หนังสือ สนง.ปลัด ศธ. ตำแหน่งประเภทบริหาร ร …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว1154 สพฐ.ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาเพื่อจัดทำเป็น “วารสารวิชาการ สพฐ.ปีที่ 9 ประจำปี 2563

หนังสือตอบรับผลงาน 2-2562

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว1051 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

แจ้ง สพท หนังสือนำส่งประกาศผู้ผ่านการพัฒนา ศน แจ้ง …

Read More »

ศธ 04009/ว793 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Read More »