Breaking News
Home / obeccenter@gmail.com (page 30)

obeccenter@gmail.com

ศปบ.จชต.สรุปผลงานรอบ 6 เดือน “6 เดือน ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษา จชต. สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ศปบ.จชต.สรุปผลงานรอบ 6 เดือน “6 เดือน ยุทธศา …

Read More »

สพฐ.ร่วมแถลงข่าว งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 12

สพฐ.ร่วมแถลงข่าว งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ …

Read More »

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 142/2560 ผลการประชุม ก.ค.ศ. 3/2560

ผลการประชุม ก.ค.ศ. 3/2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษ …

Read More »

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์โรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและตรวจเย …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี 60 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย กรณีมีค …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ. รับมอบเว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม ( http://www.tewfree.com ) จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขาธิการ กพฐ. รับมอบเว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม ( http:/ …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ.เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ประเทศไทย)

เลขาธิการ กพฐ.เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประช …

Read More »

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานเปิดค่าย "เยาวชน…ร …

Read More »

รองผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

รองผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการรับน …

Read More »

สพฐ.จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1

สพฐ.จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา ครั้งท …

Read More »