Breaking News
Home / obeccenter@gmail.com (page 4)

obeccenter@gmail.com

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการ บรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 1. สิ่งที่ต้องเตรียม  2. รายชื่อ  3. กำหนดการ  4. …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการ บรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 1. ว1217  2. กำหนดการ  3. คำสั่ง386

Read More »

กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.

หนังสือราชการ ว1192

Read More »

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

หนังสือราชการ ว1175

Read More »

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.

หนังสือราชการ ว1082

Read More »

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน 62 เขต

หนังสือราชการ ว981

Read More »

การสำรวจข้อมูลอัตรากำลังเพื่อการบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของ สพท

1. หนังสือนำ 2. แบบสำรวจ

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (87 ตำแหน่ง)

หนังสือราชการ ว897

Read More »

วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่9 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ดาวน์โหลดหนังสือ

Read More »

การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดหนังสือ

Read More »