Breaking News
Home / obeccenter@gmail.com (page 5)

obeccenter@gmail.com

การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 – 2  สำนักงานคณะกรรมการการศ …

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดหนังสือ ศธ 04009/ว774 ศธ 04009/ว774 หนัง …

Read More »

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

>>> คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่ว …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 723,ว 724,725 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

  >>> ว 723 เรียน ศึกษาธิการจังหวัด …

Read More »

แบบสำรวจผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    >>> ว 563   >>&g …

Read More »

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. เรียน ศึกษาธิการ …

Read More »

ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

584_แจ้งสศศ. ว583_แจ้งศธจ แบบรายงานข้อมูลบรรจุ + ต …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 291 การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ว291 สำรวจ ผอ รร 64 2-แบบสำรวจรอง ผอ.รร. อบรม 64

Read More »