Breaking News
Home / Sirirat K.

Sirirat K.

ประเด็นการนำเสนอของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2564

รายละเอียด   >>> การย้ายผู้บริหารสถา …

Read More »

ประกาศ สพฐ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  รายละเอียด >>> ประกาศ สพฐ.   …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด   >>> 1. ว 2480 แจ้ง สพท. …

Read More »

ตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด   >>> ข้อมูลตำแหน่งว่าง ก …

Read More »

คู่มือการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด   >>> แจ้ง ศธจ. ดาวน์โหลด …

Read More »

กำหนดรหัสกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด   >>> ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0 …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียด   >>> หนังสือ ว 311 >& …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่องซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รายละเอียด   >>> ซักซ้อมการสำรวจข้อม …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่องการตรวจสอบตำแหน่งว่างและรายชื่อเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายละเอียด   >>> ตรวจสอบรายชื่อและตำ …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่องการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รายละเอียด >>> สำรวจข้อมูลผู้ได้รับหนังสื …

Read More »