Home / หนังสือราชการ / ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6626 เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6626 เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือแจ้งสพท.การตรวจและประเมินผลงาน ปี 2563

[pdf-embedder url=”/home/wp-content/uploads/2019/11/หนังสือแจ้งสพท.การตรวจและประเมืนผลงาน-ปี-25.pdf” title=”หนังสือแจ้งสพท.การตรวจและประเมืนผลงาน ปี 25″]

About wasan kunnula

Check Also

ที่ ศธ 04009/426 ขอให้ไปรางานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

426นักจัดการงาน …