Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5887 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5887 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือ

คำสั่่ง 2072 

คำสั่ง2073 

คำสั่ง 2074

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ที่ ศธ 04009/426 ขอให้ไปรางานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

426นักจัดการงาน …